Beheer & Onderhoud Zakelijk

Inspecare inspecties richt zich op het in kaart brengen van eigendommen.
Als eigenaar van deze objecten wil je de exacte staat van je eigendom weten. Zijn er gebreken, verbeterpunten, risico’s, zijn er onderhoudsplannen?
Door het uitvoeren van inspecties volgens de NEN normen of wensen van jou als eigenaar, kan Inspecare inspecties dit visueel of door middel van metingen, precies voor je in kaart brengen.
Door middel van inspecties kan de staat van onderhoud worden vastgesteld. Doorlopende inspecties van eigendommen zorgen voor doelgerichtere en efficiëntere onderhoudswerkzaamheden. Tevens kan hierdoor voldaan worden aan wet- en regelgeving.

De staat van deze eigendommen, registratie en eventuele onderhoudsplannen inclusief de financiële planning kan Inspecare inspecties allemaal voor je opstellen. Tevens kunnen wij de jaarlijkse technische inspecties voor je uitvoeren.

De inspectie kan bestaan uit;

  • Bouwkundige inspecties
  • Installatie NEN- inspecties
  • Arbo en veiligheid
  • Inspecties t.b.v. opstellen onderhouds- en budgetplannen

Inspecties kunnen zijn;

  • Controle technisch uitgevoerde werkzaamheden
  • Controle/ inspectie ketenaansprakelijkheid
  • Opleverinspecties uitgevoerde werkzaamheden
  • Inspecties t.b.v. opstellen onderhouds- en budgetplannen
  • Inspecties in het kader van wet en regelgeving
  • NEN- installatie keuringen